skip to Main Content

Tre foredrag med smak

En sanselig 1700-tallstime

Halden historiske Samlinger innbyr til en sanselig 1700-tallstime i Fredrikshalds Teater. Vi har bedt to kunnskapsfyrverkerier om å ta oss med inn i tidens kulturhistorie og hvordan menneskene opplevde sin samtid, og supplerer med lokale betraktninger.

Det sanselige 1700-tallet. Hvordan luktet, smakte, hørtes, føltes og så fortiden ut?

Med gamle tollister kan vi få et sanselig inntrykk av hvordan hverdag og fest kan ha blitt opplevd av folk på 1700-tallet i Norge, og også i Halden og Østfoldbyene.

Ved Ragnhild Hutchison, historiker, PhD. Hun har spesielt arbeidet med økonomisk utvikling og globalisering, ledet Toll-listeprosjektet som står bak utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» og «Oslo havn i 1998» som gjenskaper Bjørvika med nye interaktive medier.

– Musikkens og teaterets betydning i vesteuropeisk offentlighet på 1700-tallet.

Det barokke Fredrikshalds Teater danner den perfekte rammen for forståelse av hvordan musikk og teater ble utøvd, lyttet til og opplevd. Publikum får eksempler.

Ved Erling Sandmo, historiker, dr. art. Han har blant annet spesielt arbeidet med kunnskapshistorie, retts- og kriminalitetshistorie og musikkhistorie, og leder for tiden Nasjonalbibliotekets, og leder for tiden Nasjonalbibliotekets senter for historisk kartografi.

– Hva har Halden med 1700-tallet å gjøre?

Da Halden brant i 1826 forsvant de fleste sporene av 1700-tallsbyen. Har vi likevel noe igjen etter den gamle tiden, og hvis vi har det: Preger det oss på noen måte?

Ved James Ronald Archer, etnolog, førstekonservator NMF. Han er arkivar ved Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger og arbeider med ulike kilder til lokalhistorien, for tiden med de sivile skadene for befolkningen etter Den store nordiske krig.

Kilde: Wikimedia CC - Abraham Bosse. Barokk på 1600-1700-tallet. Fra serien "De fem sanser"
Dato: Torsdag 23. august
Tidspunkt: Kl. 18:00
Sted: Fredrikshald Teater
Back To Top