skip to Main Content

Konsert: Mixdur

Mixdur underholder på sitt sedvanlige vis med tidsriktig repertoar og bekledning . Byens flotte blandede kor har tolket Bellmanns viser i en årrekke, hvilket passer utmerket godt i et 1700-talls festivalprogram.

Sagnet forteller at Carl Michael Bellmann angivelig emigrerte fra Uppsala til Norge i 1763. Den da 23 år unge visesangeren og dikteren hadde opparbeidet seg en gjeld som tilsvarte 15-20 årslønner – og nå så han sitt snitt til å rømme. Noen mente Bellmann hadde fleipet om at han saktens kunne reise til Fredrikshald for å gjøre seg usynlig.

Om Bellmann tråkket rundt på byens torg eller ei en gang på 1700-tallet, så er hans viser fortsatt til stor inspirasjon og forlystelse. Ikke minst for Mixdur som har trykket den svenske nasjonalskalden til sitt bryst. Så har de også mye annet på repertoaret. Men i anledning FredrikshaldFest 2018 er det Bellmanns viseskatter som får klinge fra sydsidens torg.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Richard Andreassen, Halden Arbeiderblad
Dato: Lørdag 25. august
Tidspunkt: Kl. 13.15
Sted: Torget sydsiden
Back To Top