skip to Main Content

13 år på skrå

Forestillingen 13 år på skrå – Om Henrik Ibsen som praktisk teatermann – tar for seg Henrik Ibsens Ibsen læreår på Det norske Theater i Bergen, der han ble ansatt av Ole Bull, og senere på Christiania Norske Theater i Møllergaten, der han var sjef.

Forestillingen blir skrevet for Fredrikshalds Teater og baseres på Ibsens egne regi- og arbeidsnotater, artikler og brev som Ibsen skrev i denne perioden. Det norske Theater i Bergen, der Ibsen hadde sin læretid, var en scene tilsvarende den som er bevart i Fredrikshalds Teater, og som ofte betegnes som barokk.
Mot slutten av forestillingen vil Jostad åpne teaterscenen i full dybde og løfte blikket inn mot det som skal komme i Ibsens senere dramatiske arbeider og det moderne teater.

Morten Jostad er forfatter, dramatiker og skuespiller. Han har opp gjennom årene skrevet, instruert og spilt i flere vandreteaterforestillinger, ikke minst på Maihaugen på Lillehammer. Han har laget sine egne forestillinger om banebrytende personer, som Ibsen, Bjørnson, Kierkegaard, Petter Dass, Wergeland m. flere.  Han har dramatisert romaner. Jostad har tidligere vært invitert med egne forestillinger til Ibsenfestivalen på Nationaltheatret hele fem ganger, der han har vekket oppsikt med mindre kjente Ibsentekster, blant annet Den episke Brand, sammen med skuespiller Øystein Røger.

I 2018 er han på ny invitert til festivalen som skuespiller i forestillingen «Din BB», en musikalsk forestilling av komponisten Wolfgang Plagge.

Innledning til forestillingen ved Kristin Søhoel.

Kristin Søhoel er ansatt som formidler i Østfoldmuseene  – Halden historiske Samlinger. I sitt foredrag denne lørdagen skal  hun skal fortelle om planene med å få etablert et teatermuseum i Halden. Hun er også dramatiker og har skrevet en rekke skuespill og historiske spill.

Skuespiller og dramatiker Morten Jostad (Foto- Roderick Ewart, Østfold fylkes billedarkiv, Østfoldmuseene)
Dato: Lørdag 25. august
Tidspunkt: Kl. 13.00
Sted: Fredrikshald Teater
Back To Top