skip to Main Content

Velkommen til en historisk tidsreise – til en annen tid i et annet liv. Til et stykke historie som tilhører deg. Til lyden og lukten av livet der i foten av festningen anno 1718. Med autentiske biter av en stolt historie servert i form av musikk, teater og bybilder.  I dagene 23.–26. august forandres byens museum, teater, torg og gater til et Fredrikshald nøyaktig 300 år tilbake i tid. Til de sagnomsuste dagene rundt Karl XIIs død på Fredriksten festning. Historiene gjenfortelles i toner, ord og historiske spill i hele byen.

Praktisk informasjon

FredrikshaldFest 2018 er et samarbeide mellom Det norske Blåseensemble, Østfoldmuseene, Fredrikshald Borgervæpning og Halden Kommune. Festivalsjef er Lillian Nyborg, avd. direktør ved Halden historiske Samlinger.

Stedsansvarlige under festivalen er:

På arrangementer på torget: Torbjørn Østby, Fredrikshald Borgervæpning
På Fredrikshald teater: Inger Aanerud Nybøle, Halden historiske Samlinger
På DNBE konserter: Heidi Raude, Det Norske Blåseensemble
På Fredriksten Museum og Rød Herregård: Lillian Nyborg, Halden historiske Samlinger
Presse/kommunikasjonsansvarlig: Christer Elnes, Det Norske Blåseensemble

Se Kontakt oss for mer informasjon.

Om Karl XII

Karl 12 var konge av Sverige fra 1697 til 1718. Han var sønn av Karl 11 og danskfødte Ulrika Eleonora. Karl ble konge etter sin fars død i 1697, og var konge frem til sin død. Han døde etter å ha blitt beskutt under beleiring av Fredriksten festning i Halden i 1718.

Karl fortsatte farens gottorpvennlige politikk, noe som førte til at Danmark gikk sammen med Polen og Russland og ble med i angrepskrigen mot Sverige i 1700, kalt Den store nordiske krig. Karl tok personlig ledelsen av de svenske militære operasjoner. Han gjorde først en landstigning på Sjælland og tvang Danmark til å tre ut av angrepsalliansen. Han vendte seg så mot russerne, som han slo i slaget ved Narva i 1700.

Han angrep deretter Polen, hvor kong August i 1706 ble tvunget til å abdisere, og Polen ble i praksis en svensk vasallstat. Karls plan var nå å forsøke å tilintetgjøre den russiske hovedarmé og bane seg vei til Moskva, men felttoget endte med nederlag i slaget ved Poltava 28. juni 1709.

Karl flyktet deretter til Tyrkia, der han forsøkte å få i stand et svensk-tyrkisk forbund mot den russiske tsaren. I 1714 forsøkte han å unnsette det beleirede Stralsund, og vendte så i 1715 tilbake til Sverige.

Med den gottorpske friherren og politikeren Goertz som sin fremste medhjelper satte Karl igang en intens økonomisk og militær gjenreising av Sverige, og var ivrig opptatt av å skaffe landet en akseptabel fred. Muligens for å dempe den ulmende misnøye med hans politikk, forsøkte han å erobre Norge. Under angrepet 1716 beleiret han Christiania, men han lyktes ikke i å innta Norge.

I 1718 gjorde Karl et nytt forsøk på å erobre Norge med en hær på totalt 40 000 mann. Under beleiringen av Fredriksten festning i Halden falt Karl 12 for en kule den 11. desember 1718 (etter datidens svenske kalender var datoen 30. november).

Hvorvidt det drepende skudd kom fra festningen eller fra de svenske rekkene, er fremdeles en uløst gåte og har vært gjenstand for ivrige diskusjoner i Sverige og en rik sagndannelse i Norge. Nyere forskning har avvist tanken om snikmord ut fra topografiske og ballistiske undersøkelser.

Ingen svensk konge har fått et så blandet ettermæle som Karl 12. Av mange er han ansett som «hjältekungen», av andre hardt kritisert for en eventyrpolitikk. Som feltherre utøvde han en sterk makt over sine soldater. Hans evner som feltkommandant er nå alminnelig anerkjent, men det står strid om hans strategiske evner, blant annet beslutningen om felttoget mot Russland.

(Kilde: Store norske leksikon)

Ved Karl 12s død mistet Sverige sin stilling som stormakt. Karl døde ugift og barnløs og ble etterfulgt av søsteren Ulrika Eleonora.

Om Østfoldmuseene

Østfoldmuseene er en konsolidert enhet bestående av 7 museer, 1 kultursenter, 1 fylkes billedarkiv og  Trollull/Museumstjenesten i Østfold. Museene og besøksarenaene i fylket er:

  • Borgarsyssel Museum, Sarpsborg
  • Folkenborg museum, Mysen
  • Fredrikstad Museum (Tøihuset, Elingaard Herregård og Kongsten Fort)
  • Halden historiske Samlinger (Rød herregård, Fredriksten Museum, Fredrikshald Teater)
  • Haldenvassdragets Kanalmuseum,Ørje
  • Kystmuseet Hvaler
  • Moss by- og industrimuseum
  • Storedal Kultursenter, Skjeberg

For mer informasjon – sjekk www.ostfoldmuseene.no

Om Det Norske Blåseensemble

Det Norske Blåseensemble er et unikt orkester i dagens kulturliv – satt sammen av 24 profesjonelle musikere og en administrasjon på 8 personer. Ensemblet er basert i Halden og er med sin historie tilbake til 1734, landets eldste orkester i kontinuerlig drift.

For mer informasjon – sjekk www.dnbe.no

Om Fredrikshald Borgervæpning

Foreningens formål er å ta vare på og levendegjøre historien til Halden (Fredrikshald fra 1665) i perioden 1644-1881. Inn i dette inngår også de frivillige borgervæpningsgrupper. Fredrikshald Borgervæpning er en fri og uavhengig militærhistorisk forening. Foreningen skal legge vekt på et godt sosialt samhold mellom medlemmene og søke samarbeid med foreninger både innlands og utlands.

For mer informasjon – se Fredrikshald Borgervæpnings nettsider

Back To Top